Siegfried DEFRANCQ, Notaris te Zellik

 

Siegfried DEFRANCQ

Notaris te Zellik

Hulpmiddelen

Wij stellen u hier een aantal praktische documenten ter beschikking met betrekking tot de bemiddeling door de notaris (modellen van bemiddelingscontract, berekening onderhoudsgeld,…).

Zo bijvoorbeeld voor echtgenoten die zouden willen scheiden met onderlinge toestemming. Ze kunnen u helpen uw dossier grondig voor te bereiden en wijzen u op allerlei elementen van een scheidingsdossier waar u zelf misschien nog niet aan hebt gedacht.

 

Bemiddelingsprotocol

Modelovereenkomst tussen de partijen en de bemiddelaar

 

Checklist voor scheidende ouders

Een overzicht van de onderwerpen waarover een beslissing dient genomen te worden in het kader van een EOT.

 

Tekst onderhoudsbijdragen voor de kinderen

Een handige tekst met uitleg over wat onderhoudsgelden juist zijn, waarmee rekening gehouden dient te worden, hoe die berekend kunnen worden, de fiscaliteit van onderhoudsgelden, enz.