Siegfried DEFRANCQ, Notaris te Zellik

 

Siegfried DEFRANCQ

Notaris te Zellik

Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

Notaris Vanessa Di Gesualdo

Brusselsesteenweg 521
1731 Zellik
Tel. (02) 466.66.55
Fax. (02) 466.80.85

BV
BTW BE 0766708982
RPR Brussel
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

16 juni 2021

Kinderen van gescheiden ouders of kinderen die vallen onder een jeugdbeschermingsprocedure (zoals pleegzorg of voogdij) bevinden zich vaak in een pijnlijke situatie waar ze veel aan elkaar hebben. Toch worden kinderen vaak gescheiden wanneer een gezin uit elkaar brokkelt. Om dit te vermijden erkent de wet vanaf 19 juni 2021 uitdrukkelijk het recht op persoonlijk contact met je  broer of zus. De nieuwe regels gelden ook voor nieuw-samengestelde gezinnen. 

Het lijkt evident dat broers en zussen samen opgroeien. Maar dat is niet altijd het geval, vooral niet wanneer de kinderen in de jeugdhulpzorg terechtkomen. Vandaag geldt nog geen verplichting om broers en zussen bij elkaar te laten opgroeien.

De relatie tussen broer en zus verankerd in de wet

Daar komt vanaf 19 juni verandering in. De wet omschrijft uitdrukkelijk het recht voor minderjarige broers en zussen om niet van elkaar gescheiden te worden. Alle broers en zussen van om het even welke leeftijd hebben ook het recht om persoonlijk contact met elkaar te onderhouden:

 • Bij een scheiding van ouders: Ouders die willen scheiden moeten akkoorden sluiten met elkaar, onder andere over de huisvesting van hun kinderen. Voortaan moeten ouders ernaar streven om voor alle broers en zussen eenzelfde regeling uit te werken. De familierechtbank die het akkoord van de ouders moet ‘homologeren’ moet deze regel ook hanteren. De rechtbank zal bovendien verduidelijken hoe broers en zussen persoonlijke contacten met elkaar kunnen onderhouden. Dit geldt ook voor vechtscheidingen waarbij de rechtbank een regeling uitwerkt, zonder akkoorden van de ex-partners.
 • Bij voogdij: De vrederechters duiden voortaan voor broers en zussen bij voorkeur dezelfde voogd aan, rekening houdend met het belang van elk kind.

Voor alle broers en zussen

De wet geeft een ruime omschrijving aan het begrip “broer” en “zus”. Het gaat om “kinderen die samen binnen eenzelfde gezin worden opgevoed en die een bijzondere affectieve band met elkaar hebben ontwikkeld”. Ook stiefbroers en -zussen hebben dus recht op persoonlijk contact met elkaar.

Afwijken kan enkel in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen kan de rechter een aparte huisvesting voor de kinderen voorzien. Deze uitzonderingen kunnen enkel wanneer dat in het belang van de kinderen is of wanneer een gezamenlijke huisvesting onmogelijk is.

Bron: Fednot

14 juni 2021

Het voorbije jaar was voor de meeste ondernemers uitdagend. De coronacrisis heeft bitter hard toegeslagen in de ondernemingswereld. En toch werden er in 2020 net meer ondernemingen opgericht… Hoe kan dat?

Onlangs werden de regels van het vennootschapsrecht drastisch door elkaar geschud. De nieuwe wetgeving biedt ondernemers nieuwe perspectieven én nieuwe mogelijkheden.

Wanneer kan je best een vennootschap oprichten? Hoe kan je een bescherming inbouwen voor je gezin? Bij wie kan je als startende ondernemer terecht?

Op dinsdag 29 juni 2021 om 19u30 krijgen jullie de kans om al jullie vragen over ondernemen te stellen aan notaris Carol Bohyn, accountant Bram Celis en VRT-journalist Goedele Devroy tijdens een nieuwe Facebook Live van Notaris.be.

Afspraak op de Facebookpagina van het event!

Bron: Fednot

10 juni 2021

Wettelijk ben je niet verplicht om beroep te doen op een notaris om je testament op te stellen, maar het is wel een aanrader. Toch zelf je testament opstellen? Vraag dan zeker aan de notaris om het te bewaren. Hij bewaart niet alleen het testament, maar zorgt ook voor de registratie in een centraal register. 

Zelf een testament opstellen kan

Wie zelf een geldig testament wil opstellen, houdt rekening met de volgende voorwaarden:

 • Je schrijft het testament zelf (typen mag niet);

 • Je dateert het testament;

 • Je ondertekent het testament.

Hou er rekening mee dat het testament na je overlijden aan een notaris zal moeten worden aangeboden. Werk dus overzichtelijk, eventueel door eerst een kladversie te maken. Wil je zeker zijn dat je testament ook werkelijk wordt uitgevoerd? Dan moet de inhoud van je testament stroken met wat wettelijk kan. Kennis van het erfrecht is dus een must.

Veilig stellen tegen verlies of vernietiging

Een zelfgeschreven testament blijft vaak jaren onder het stof liggen. De kans dat het verloren gaat, is groot, bijvoorbeeld bij een verhuis. Je kan voor jezelf eventueel een geheugensteuntje zorgen door een document op te stellen waarin je de vindplaats van je testament aangeeft. Zo’n document kan je dan bv. digitaal bewaren in Izimi. Izimi is een digitale kluis ontwikkeld door het notariaat.

Let op, enkel je eigenhandig geschreven testament geldt als bewijs. Een kopie of foto uploaden in Izimi zal niet dezelfde bewijswaarde hebben. Maar Izimi kan wel een hulpmiddel zijn om je testament terug te vinden. Bovendien kan je het ‘geheugensteuntje’ in Izimi delen met wie je wil!  

Een ander risico is vernietiging. Je hebt waarschijnlijk een testament opgesteld met een goeie reden. Het is mogelijk dat sommige personen zich niet kunnen vinden in je wensen. De kans dat ze het testament vernietigen wanneer ze het vinden, is reëel. Een document scheuren en weggooien is zo gebeurd…

Geef daarom je eigenhandig testament zeker in bewaargeving aan een notariskantoor. Zo kan het nooit verloren gaan en/of worden vernietigd.

Gemakkelijker op te sporen

Een notariskantoor kan zelfgeschreven testamenten bewaren en deze registreren in het CRT (het Centraal Register van Testamenten). De inhoud zelf van je testament blijft geheim, maar de notaris registreert de gegevens in een database. Enkel notariskantoren hebben toegang tot dit register. Zo kan eender welk notariskantoor je testament opsporen bij je overlijden. Zonder bewaring en registratie door de notaris is de kans groot dat de mensen die je in het testament had aangeduid, nooit het testament terugvinden…

Notarieel testament verdient de voorkeur

Dat je zelf op geldige wijze een testament kan opstellen, neemt andere risico’s niet weg. Het erfrecht is complex en de fiscale regels wijzigen af en toe. De juridische begeleiding van de notaris verminderd de kans op discussies achteraf. Een notarieel testament, dus een testament dat de notaris opstelt, zal dan ook altijd een grotere zekerheid bieden.

Bron: Fednot

 

Siegfried DEFRANCQ
Notaris

defrancq.s(plaats the 'at' sign hier)notariaatdefrancq.be
Tel. 02/466.66.55
Fax 02/466.80.85

Siegfried DEFRANCQ

Vanessa DI GESUALDO
Kandidaat-notaris

digesualdo.v(plaats the 'at' sign hier)notariaatdefrancq.be
Tel. 02/466.66.55
Fax 02/466.80.85

Vanessa DI GESUALDO

Nadine COLET
Licentiaat in het notariaat

colet.n(plaats the 'at' sign hier)notariaatdefrancq.be
Tel. 02/466.66.55
Fax 02/466.80.85

Externe consulent - aanwezig enkel op donderdag en vrijdag

Nadine COLET

Erin PARIJS
Notarieel medewerkster

parijs.e(plaats the 'at' sign hier)notariaatdefrancq.be
Tel. 02/466.66.55
Fax 02/466.80.85

Erin PARIJS

Daisy VAN BOGAERT
Notarieel medewerkster

vanbogaert.d(plaats the 'at' sign hier)notariaatdefrancq.be
Tel. 02/466.66.55
Fax 02/466.80.85

Afwezig op vrijdag

Daisy VAN BOGAERT

Sören LIMBOURG
Master in het notariaat

limbourg.s(plaats the 'at' sign hier)notariaatdefrancq.be
Tel. 02/466.66.55
Fax 02/466.80.85

Externe consulent - aanwezig enkel op vrijdag

Sören LIMBOURG
 
Notarieel jurist & rechterhand notaris - Rand Brussel 14 juni 2021

Voltijds

Functieomschrijving:

 • Je bent de rechterhand van de notaris, dit houdt in:
  • dat je het eerste aanspreekpunt bent bij vragen van de notarieel medewerkers
  • dat je een vertrouwenspersoon en sparringpartner bent voor de notaris
 • Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig beheren van courante als complexere dossiers in allerhande domeinen: o.a.:
  • beslagen
  • gerechtelijke vereffeningen en verdelingen
  • vennootschapsrechtelijke materies• Je bent all round actief en verleent juridisch advies aan het cliënteel van het notariaat
 • Je blijft steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en volgt alle recente wetgeving op

Werkomgeving:

Voor een jong en dynamisch notariaat in volle groei, gelegen aan de rand van Brussel, zijn we op zoek naar een notarieel jurist en rechterhand ter ondersteuning van de notaris.Het kantoor is jong en dynamisch notariaat gelegen aan de rand van Brussel. Het kantoor werd recent overgenomen en is in volle groei.

Wij vragen:

 • Je hebt een master in het notariaat, eerdere ervaring in het notariaat een pluspunt
 • Je bent juridisch sterk en levert werk van hoge kwaliteit af
 • Je bent veeleisend en perfectionistisch in je job
 • Je bent gedreven en durft initiatief te nemen
 • Je bent vriendelijk, discreet, goed georganiseerd en nauwkeurig
 • Je bent Nederlandstalig, met een goede kennis van het Frans (geschreven en gesproken)
 • Kennis van Supermedewerker is een pluspunt

Wij bieden:

 • Een uitdagende en afwisselende functie met verantwoordelijkheid in een jong en dynamisch notariaat in volle groei
 • Een werkomgeving met goede begeleiding en mogelijkheid tot bijscholing en het volgen van studiedagen
 • Een team van fijne collega’s en een aangename werksfeer met aandacht voor work-life balance
 • Een fulltime contract van onbepaalde duur, 4/5de is bespreekbaar en een correcte verloning in verhouding tot opleiding, ervaring en inzet
 • Een goed bereikbare werkplek aan de rand van Brussel, met parking aan het kantoor en bereikbaar met het openbaar vervoer

Interesse?

Motivatiebrief met CV bij voorkeur per e-mail naar digesualdo.v@notariaatdgv.be

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken

Notarieel jurist & rechterhand notaris - Rand Brussel

14 juni 2021

Voltijds

Functieomschrijving:

 • Je bent de rechterhand van de notaris, dit houdt in:
  • dat je het eerste aanspreekpunt bent bij vragen van de notarieel medewerkers
  • dat je een vertrouwenspersoon en sparringpartner bent voor de notaris
 • Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig beheren van courante als complexere dossiers in allerhande domeinen: o.a.:
  • beslagen
  • gerechtelijke vereffeningen en verdelingen
  • vennootschapsrechtelijke materies• Je bent all round actief en verleent juridisch advies aan het cliënteel van het notariaat
 • Je blijft steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en volgt alle recente wetgeving op

Werkomgeving:

Voor een jong en dynamisch notariaat in volle groei, gelegen aan de rand van Brussel, zijn we op zoek naar een notarieel jurist en rechterhand ter ondersteuning van de notaris.Het kantoor is jong en dynamisch notariaat gelegen aan de rand van Brussel. Het kantoor werd recent overgenomen en is in volle groei.

Wij vragen:

 • Je hebt een master in het notariaat, eerdere ervaring in het notariaat een pluspunt
 • Je bent juridisch sterk en levert werk van hoge kwaliteit af
 • Je bent veeleisend en perfectionistisch in je job
 • Je bent gedreven en durft initiatief te nemen
 • Je bent vriendelijk, discreet, goed georganiseerd en nauwkeurig
 • Je bent Nederlandstalig, met een goede kennis van het Frans (geschreven en gesproken)
 • Kennis van Supermedewerker is een pluspunt

Wij bieden:

 • Een uitdagende en afwisselende functie met verantwoordelijkheid in een jong en dynamisch notariaat in volle groei
 • Een werkomgeving met goede begeleiding en mogelijkheid tot bijscholing en het volgen van studiedagen
 • Een team van fijne collega’s en een aangename werksfeer met aandacht voor work-life balance
 • Een fulltime contract van onbepaalde duur, 4/5de is bespreekbaar en een correcte verloning in verhouding tot opleiding, ervaring en inzet
 • Een goed bereikbare werkplek aan de rand van Brussel, met parking aan het kantoor en bereikbaar met het openbaar vervoer

Interesse?

Motivatiebrief met CV bij voorkeur per e-mail naar digesualdo.v@notariaatdgv.be

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken
 
 

Immo

Online verkoop € 1.250.000

Andere
Weversstraat 14
1730 Asse

 
 

Notaris Vanessa Di Gesualdo

Brusselsesteenweg 521
1731 Zellik
Tel. (02) 466.66.55
Fax. (02) 466.80.85

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 09:00 >  12:30   Gesloten deuren  
D 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
W 09:00 >  12:30   Gesloten deuren  
D 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
V 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
Z gesloten  
Historiek

Historiek

Opvolger van:
Meester Roger Defrancq

Verlofperiodes